Informacje GPS

Informacje GPS

Monitorowanie GPS pozwala nam na ustalenie rzeczywistej pozycji danego obiektu, w tym celu wykorzystywany jest lokalizator GPS. Technologia GPS oparta jest lokalizacji satelitarnej. Początkowo była wykorzystywana tylko przez amerykańską armię, a obecnie jest to technologia dostępna dla wszystkich osób na całym świecie. Lokalizacja GPS jest możliwa w przypadku każdego obiektu, czy to pojazdu, maszyny, czy też człowieka. Monitorowanie GPS pozwala na śledzenie obiektu w czasie rzeczywistym, wiemy gdzie się znajduje, w jakim kierunku i z jaką prędkością się przemieszcza.

Lokalizacja GPS jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia, najbardziej powszechne jest jej wykorzystanie w samochodach, w celu dotarcia do wyznaczonego celu. Coraz częściej lokalizator GPS wykorzystuje się do śledzenia obiektów, osób zarówno przez firmy jak i osoby prywatne. Monitoring GPS umożliwia wielu firmą prowadzenie swojej działalności. Choćby firmy transportowe mogą na bieżąco sprawdzać, gdzie znajduje się ich pojazd, czy jest w ruchu, czy w miejscu, gdzie i z jaką prędkością się przemieszcza. Technologia GPS jest globalna, może być stosowana na całym świecie. Lokalizacja GPS służy nam ustaleniu swojej pozycji lub też pozycji obiektu, który śledzimy.

 

 

Global Positioning System (GPS)

Informacje GPS

– właściwie GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) – jeden z systemów nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. System składa się z trzech segmentów: segmentu kosmicznego – 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu naziemnego – stacji kontrolnych i monitorujących na ziemi oraz segmentu użytkownika – odbiorników sygnału. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.

Informacje GPS

Działanie polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. Znając prędkość fali elektromagnetycznej oraz znając dokładny czas wysłania danego sygnału można obliczyć odległość odbiornika od satelitów. Sygnał GPS zawiera w sobie informację o układzie satelitów na niebie (tzw. almanach) oraz informację o ich teoretycznej drodze oraz odchyleń od niej (tzw. efemeryda). Odbiornik GPS w pierwszej fazie aktualizuje te informacje w swojej pamięci oraz wykorzystuje w dalszej części do ustalenia swojej odległości od poszczególnych satelitów, dla których odbiornik jest w zasięgu. Wykonując przestrzenne liniowe wcięcie wstecz mikroprocesor odbiornika może obliczyć pozycję geograficzną (długość, szerokość geograficzną oraz wysokość elipsoidalną) i następnie podać ją w wybranym układzie odniesienia – standardowo jest to WGS 84, a także aktualny czas GPS z bardzo dużą dokładnością.

System GPS jest utrzymywany i zarządzany przez Departament Obrony USA. Korzystać z jego usług może w zasadzie każdy – wystarczy tylko posiadać odpowiedni odbiornik GPS. Takie odbiorniki są produkowane przez niezależne firmy komercyjne. System GPS jest darmowy i taki ma pozostać zgodnie z polityką Stanów Zjednoczonych.

Niezbędnym elementem systemu jest możliwość identyfikacji sygnałów z poszczególnych satelitów przez odbiornik GPS. Odbywa się to dzięki stosowaniu szumu pseudolosowego (PRN, ang. Pseudo-Random-Noise). PRN w swojej głównej funkcji ma na celu cyfrowe wzmocnienie przekazywanego sygnału (dzięki temu nie potrzebujemy ogromnych talerzy do odbioru sygnału satelitarnego) oraz umożliwia Departamentowi Obrony USA na kontrolowanie dostępu do systemu GPS. Dzięki temu wojsko może używać sygnału GPS do przekazywania szyfrowanych komunikatów.

tekst wikipedia.org