Powiadomienia poprzez SMS

Nasze urządzenia posiadają dodatkową funkcję powiadomień SMS o różnych zdarzeniach.


Funkcje realizowane przez wiadomości SMS.
– Powiadomienie poprzez SMS o uruchomieniu alarmu w pojeździe.
– Powiadomienie poprzez SMS o odłączeniu zasilania pojazdu.
– Powiadomienie poprzez SMS o wyjeździe pojazdu z wyznaczonej strefy.
– Powiadomienie poprzez SMS o wyjeździe pojazdu za granicę.
– Powiadomienie poprzez SMS o przekroczeniu wyznaczonej prędkości przez pojazd.

Funkcje realizowane przez wiadomości SMS.
– Powiadomienie poprzez SMS o uruchomieniu alarmu w pojeździe.
meme-alarm

– Powiadomienie poprzez SMS o odłączeniu zasilania pojazdu.
meme-from-iphonetextgenerator

– Powiadomienie poprzez SMS o wyjeździe pojazdu z wyznaczonej strefy.
meme-from-iphonetextgenerator(1)

– Powiadomienie poprzez SMS o wyjeździe pojazdu za granicę.
meme-from-iphonetextgenerator(3)

– Powiadomienie poprzez SMS o przekroczeniu wyznaczonej prędkości przez pojazd.
meme-from-iphonetextgenerator(2)

– Zdalny immobilizer uruchamiany poleceniem SMS (wysyłając wiadomość SMS z odpowiednim poleceniem możemy zablokować rozrusznik pojazdu)