Unia Europejska – Roaming

Poniżej przedstawiamy listę krajów, w których działają nasze urządzenia w Unii Europejskiej (Roaming):

Unia Europejska - Roaming
– Austria
– Belgia
– Bułgaria
– Cypr
– Czechy
– Dania
– Estonia
– Finlandia
– Francja
– Grecja
– Hiszpania
– Holandia
– Irlandia
– Liechtenstein
– Litwa
– Luksemburg
– Łotwa
– Niemcy
– Norwegia
– Portugalia
– Rumunia
– San Marino
– Słowacja
– Słowenia
– Szwecja
– Węgry
– Wielka Brytania
– Włochy